Eduroam

Co je eduroam

"Eduroam je zkratka z Education Roaming. Jedná se o počítačovou infrastrukturu pro transparentní používání sítí univerzit a jiných vzdělávacích institucí. Myšlenka vznikla na půdě TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association)."[1]

Struktura eduroam zajišťuje síťový roaming pro členy společenství, kteří tuto technologii využívají. Zjednodušeně řečeno: Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. Pro připojení v kterékoli síti eduroam vám tedy stačí jediné uživatelské jméno a heslo.

Podmínky připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

Eduroam v BIOCEV

BIOCEV v současné chvíli funguje pouze v roli poskytovatele služby. Neposkytuje tedy uživatelům přihlašovací údaje opravňující je k přístupu do sítě eduroam. Všechny instituce zapojené do projektu BIOCEV vydávají svým uživatelům přístupové údaje k síti eduroam.

Pokrytí

Eduroam je dostupný ve všech budovách BIOCEV.

Kontakt

ithelpdesk@biocev.eu

Technické parametry

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA.